Arealudvikling og Almene Boliger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Aktuelle arrangementer

Informationsmøde om Forslag til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

11. december 2018 kl. 17:00 til 19:00 - Turbinehallerne

Aarhus Kommune er i gang med planlægningen af næste etape af Aarhus Ø – Indre Aarhus Ø. Der er nu udarbejdet forslag til udviklingsplan samt en miljøvurdering af udviklingsplanen.

Om Arealudvikling og Almene Boliger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune


Arealudvikling og Almene Boliger er omdrejningspunktet for de opgaver og projekter i Aarhus Kommune, der sætter rammen for byudviklingen på de kommunale arealer i byen.

Kontaktoplysninger


Arealudvikling og Almene Boliger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefonnummer: +45 89402360
E-mail: Boligogprojektudvikling@aarhus.dk