Arealudvikling og Almene Boliger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Aktuelle arrangementer

Orienteringsmøde: Forslag til temaplan om vedvarende energianlæg

Få pladser tilbage 21. november 2019 kl. 19:00 til 21:00 - Blixens - Roof Top

Aarhus Byråd har igangsat en offentlig høring for et forslag til en temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg). I den forbindelse afholdes et orienteringsmøde om forslaget, som indeholder arealudpegninger til både vindmøller og solenergianlæg.

Guidede ture på Aarhus Ø

Oplev den rivende udvikling og spændende arkitektur og hør om de bagvedliggende visioner for et af Aarhus’ mest kendte byudviklingsområder, Aarhus Ø.

Om Arealudvikling og Almene Boliger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune


Arealudvikling og Almene Boliger er omdrejningspunktet for de opgaver og projekter i Aarhus Kommune, der sætter rammen for byudviklingen på de kommunale arealer i byen.

Kontaktoplysninger


Arealudvikling og Almene Boliger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefonnummer: +45 89404400
E-mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk