Arealudvikling og Almene Boliger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Konference om mobilitet og byudvikling - Visioner for et nyt banegårdskvarter ved Aarhus H


Dato og tid

Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 08:30 til 13:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 11:30

Sted

Aarhus Rådhus
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Arrangør

Arealudvikling og Almene Boliger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
+45 89404400
arealogalmene@mtm.aarhus.dk

Konference om mobilitet og byudvikling
Visioner for et nyt banegårdskvarter ved Aarhus H

Området omkring Aarhus Hovedbanegård er under forandring. Rutebilstationen skal flyttes, indretningen af Banegårdspladsen skal genovervejes, og der planlægges for op til 200.000 nye kvadratmeter blandet bolig, erhverv og detailhandel i området. Blandt andet har Aarhus Byråd lige igangsat undersøgelser om at bygge by hen over Banegraven.
Banegårdskvarteret skal udvikles, så det både bliver en attraktiv bydel og et
velfungerende trafikalt knudepunkt. Men hvad skal det være for et område?
Hvilken slags by vil vi gerne have?

Konferencen indgår i den visionsproces, der er igangsat for helhedsplanlægningen af Banegårdskvarteret. Visionen skal ligge klar i slutningen af året.

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 31. oktober, hvor du har mulighed for
at høre fem internationalt anerkendt eksperter tale om den nyeste viden og
tendenser indenfor mobilitet og byudvikling. Derudover vil eksperterne ogsådeltage i en paneldebat, hvor de vil give deres bud på udviklingen af det nye Banegårdskvarter.

Visioner for et nyt banegårdskvarter ved Aarhus H
Læs mere om visionsprocessen på www.aarhus.dk/aarhush
Detaljeret program for dagen følger.
Konferencen er gratis men kræver tilmelding https://aarhus.nemtilmeld.dk/29/

Torsdag den 31. oktober
kl. 08.30 - 13.00
Aarhus Rådhus

Konferencen åbnes af Rådmand Bünyamin Simsek, og der er oplæg og paneldebat
ved:

• Caroline Bos (NL), partner UNSTUDIO
• Sadie Morgan (UK), partner DRMM
• Philipp Rode (DE), lektor London School of Economics
• Dan Stubbergaard (DK), partner COBE Arkitekter
• Tom Nielsen (DK), professor AARCH
NB. Arrangementet foregår på engelsk

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Arealudvikling og Almene Boliger, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
+45 89404400
arealogalmene@mtm.aarhus.dk